TFF açıkladı; Türk futbolunda yeni dönem!

TFF İdare Şurası'nın 08.07.2020 tarihli toplantısında kabul edilen 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 Dönemleri Muhteşem Lig oyuncu ...
TFF İdare Şurası’nın 08.07.2020 tarihli toplantısında kabul edilen 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 Dönemleri Muhteşem Lig oyuncu uygunluklarının ayrıntıları açıklandı.
ÜSTÜN LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU

1- 2020 – 2021 Döneminde kulüpler en fazla 14 yabancı asıllı futbolcu ile mukavele
imzalayabilirler ve tescil ettirebilirler.

Kulüplerin 14 yabancı asıllı futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az 1’inin 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması mecburidir.

2021 – 2022 Döneminde kulüpler en fazla 12 yabancı asıllı futbolcu ile kontrat imzalayabilirler ve tescil ettirebilirler. Kulüplerin 12 yabancı asıllı futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az 1’inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zaruridir.

2022 – 2023 Döneminde kulüpler en fazla 10 yabancı asıllı futbolcu ile mukavele
imzalayabilirler ve tescil ettirebilirler. Kulüplerin 10 yabancı asıllı futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az 1’inin 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zaruridir. 2- Kulüpler aşağıda belirtilen temeller çerçevesinde resmi karşılaşmalara iştirak edecek profesyonel futbolcularının A Grup Listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır; ayrıyeten Genç Futbolcular başlıklı hususta belirtilen şartları sağlayan futbolcular A Ekip Listesine yazılmaksızın resmi karşılaşmalarda oynayabilirler.

A EKİP LİSTESİ

a) A Ekip Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşur.

b) 2020 – 2021 Döneminde A Grup Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Ulusal Futbol Ekibinde oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zaruridir.

2021 – 2022 Döneminde A Grup Listesinde yer alacak en az 16 futbolcunun, Türkiye A Ulusal Futbol Ekibinde oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zaruridir.

2022 – 2023 Döneminde A Grup Listesinde yer alacak en az 18 futbolcunun, Türkiye A Ulusal Futbol Ekibinde oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zaruridir.

Üstte belirtilen futbolcular açısından 15 Haziran 2015 tarihinden evvel diğer ülke A Ulusal Futbol Kadrolarını tercih etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcular açısından Türkiye A Ulusal Futbol Ekibinde oynama uygunluğu koşulu aranmaz.

Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise Türkiye A Ulusal Ekibinin en az bir resmi karşılaşmasında oynadıktan sonra bu kapsamda listeye yazılabilirler.

c) 2020 – 2021 Döneminde üstteki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 4’ünün 01.01.1996 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen dönem ile – 21’inci yaş gününe denk gelen dönemlerde kesintili yahut kesintisiz en az 2 dönem yahut 24 ay kendi kulübünde tescilli olması zaruridir.

2021 – 2022 Döneminde üstteki “b” bendinde bahsi geçen 16 futbolcudan en az 5’nin 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen dönem ile 21’inci yaş gününe denk gelen dönemlerde kesintili yahut kesintisiz en az 2 dönem yahut 24 ay kendi kulübünde tescilli olması zaruridir.

2022 – 2023 Döneminde üstteki “b” bendinde bahsi geçen 18 futbolcudan en az 6’sının 01.01.2000 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen dönem ile 21’inci yaş gününe denk gelen dönemlerde kesintili yahut kesintisiz en az 2 dönem yahut 24 ay kendi kulübünde tescilli olması mecburidir.

d) 2020 – 2021 döneminde üstteki “b” bendinde bahsi geçen futbolculardan en az 2’sinin “c” bendinden farklı olarak 01.01.1996 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen dönem ile 21’inci yaş gününe denk gelen dönemlerde kesintili yahut kesintisiz en az 2 dönem yahut 24 ay TFF’ye ve/veya başka federasyonlara bağlı kulüplerde tescilli olması zaruridir.

2021 – 2022 döneminde üstteki “b” bendinde bahsi geçen futbolculardan en az 2’sinin “c” bendinden başka olarak 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen dönem ile 21’inci yaş gününe denk gelen dönemlerde kesintili yahut kesintisiz en az 2 dönem yahut 24 ay TFF’ye ve/veya başka federasyonlara bağlı kulüplerde tescilli olması zaruridir.

2022 – 2023 döneminde üstteki “b” bendinde bahsi geçen futbolculardan en az 2’sinin “c” bendinden farklı olarak 01.01.2000 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen dönem ile 21’inci yaş gününe denk gelen dönemlerde kesintili yahut kesintisiz en az 2 dönem yahut 24 ay TFF’ye ve/veya başka federasyonlara bağlı kulüplerde tescilli olması zaruridir.

e) Kulüpler A Ekip Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden en az birinin “b” bendinde belirtilen Türkiye A Ulusal Kadrosunda oynama uygunluğu bulunan futbolcu olması zaruridir.

f) Kulübün “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi durumunda, A Ekip Listesi bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur; ayrıyeten ilgili kulüpler hakkında talimatlara karşıtlık sebebiyle disiplin süreci yapılır.

g) Üstte “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde yer alan futbolculardan, son listelerin TFF’ye ibrazından sonra Türkiye A Ulusal Futbol Grubunda oynama uygunluğunu kaybedenler, takip eden birinci transfer ve tescil devrinin başında bu kapsamda oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünü yitirir. Transfer ve Tescil Devirleri içerisinde Türkiye A Ulusal Futbol Kadrosunda oynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhal listedeki Türkiye A Ulusal Futbol Ekibinde oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünden çıkarılırlar.

A EKİP LİSTESİNİN TFF’YE SUNULMASI

a) Kulüpler, birinci resmi karşılaşmalarından 24 saat öncesine kadar A Kadro Listesini TFF’ye ibraz etmek zorundadır.

b) A Grup Listesi birinci transfer ve tescil devri içerisinde kulübün resmi karşılaşmalarından 24 saat evvel kulüpler tarafından revize edilebilir.

c) A Ekip Listesinin, ikinci transfer ve tescil periyoduna kadar geçerli olacak halde, birinci transfer ve tescil devrinin bitimini takip eden iki gün içerisinde TFF’ye ibraz edilmesi zaruridir.

d) İkinci Transfer ve Tescil Periyodunun başlangıcından itibaren kulüpler A Kadro Listelerini kulübün resmi karşılaşmalarından 24 saat öncesine kadar revize edebilirler.

e) İkinci Transfer ve Tescil Periyodunun bitimini takip eden iki gün içerisinde dönemin sonuna kadar geçerli olacak A Grup Listesinin TFF’ye ibraz edilmesi mecburidir.

f) A Grup Listesine yazılacak olan futbolcuların kulüp ismine TFF tarafından tescillerinin yapılmış olması mecburidir. Lakin, memleketler arası transferlerde Memleketler arası Transfer Sertifikası talep edilmiş olmasına karşın sertifikası gelmeyen futbolcular A Ekip Listesine yazılabilir. Bu durum listede kulüp tarafından açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF tarafından tescil edilmedikçe karşılaşmalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bu futbolcuların tescilinin gerçekleşmemesi halinde revize periyotları dışında bu futbolcuların yerine öteki futbolcuların ek edilmesine müsaade verilmez.

g) A Ekip Listesini müddetinde TFF’ye ibraz etmeyen kulüplerin karşılaşmalara katılmalarına müsaade verilmez.

GENÇ FUTBOLCULAR

Kulüpler, 2020 – 2021 Dönemi için 01.01.2000, 2021 – 2022 Dönemi için 01.01.2001, 2022 – 2023 dönemi için 01.01.2002 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş Türkiye A Ulusal Ekibinde oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Ekip Listesine yazmaksızın karşılaşmalarda oynatabilirler.

KARŞILAŞMA İSİM LİSTESİ

Karşılaşma isim listeleri, en fazla 21 futbolcudan, üstte belirtilen şartlar ve aşağıdaki yola nazaran oluşturulur.

2020 – 2021 Döneminde ;

a) Karşılaşma isim listesinde alanda karşılaşmaya devam eden takımda birebir anda en fazla 8 yabancı asıllı futbolcunun bulundurulması şartı ile karşılaşma isim listesine 14 yabancı asıllı futbolcu yazılabilir.

b) Karşılaşma isim listesinde 15’inci yaş gününe denk gelen dönem ile 21’inci yaş gününe denk gelen dönemlerde kesintili yahut kesintisiz en az 2 dönem yahut 24 ay kulüpte yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş 1 futbolcunun bulundurulması zaruridir.

Kulüpler tarafından bu koşullara uygun futbolcuların karşılaşma isim listesine yazılmaması halinde karşılaşma isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; ayrıyeten ilgili kulüpler hakkında talimatlara terslik sebebiyle disiplin süreci yapılır.

c) Karşılaşma isim listesinde üstte A Ekip Listesi başlıklı unsurun “c” ve/veya “d” bentlerinde belirtilen futbolculardan en az 2 futbolcunun bulundurulması zaruridir. Kulüpler tarafından bu kurallara uygun futbolcuların karşılaşma isim listesine yazılmaması halinde karşılaşma isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; ayrıyeten ilgili kulüpler hakkında talimatlara terslik sebebiyle disiplin süreci yapılır.

d) Karşılaşma isim listesinde Türkiye A Ulusal Futbol Kadrosunda oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az birinin kaleci olması mecburidir. Kulüpler tarafından bu kurallara uygun kalecinin karşılaşma isim listesine yazılmaması halinde karşılaşma isim listesinin 1 futbolcu eksik verilir; ayrıyeten ilgili kulüpler hakkında talimatlara karşıtlık sebebiyle disiplin süreci yapılır.

2021 – 2022 Döneminde ;

a) Karşılaşma isim listesinde alanda karşılaşmaya devam eden takımda tıpkı anda en fazla 7 yabancı asıllı futbolcunun bulundurulması şartı ile karşılaşma isim listesine 12 yabancı asıllı futbolcu yazılabilir.

b) Birinci onbirde 15’inci yaş gününe denk gelensezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen dönemlerde kesintili yahut kesintisiz en az 2 dönem yahut 24 ay kulüpte yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş 1 futbolcunun bulundurulması mecburidir. Bulundurulmaması halinde ilgili kulüp hakkında hükmen yenilgi kararı verilir.

c) Karşılaşma isim listesinde üstte A Kadro Listesi başlıklı unsurun “c” ve/veya “d” bentlerinde belirtilen futbolculardan en az 3 futbolcunun bulundurulması mecburidir. Kulüpler tarafından bu koşullara uygun futbolcuların karşılaşma isim listesine yazılmaması halinde karşılaşma isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; ayrıyeten ilgili kulüpler hakkında talimatlara terslik sebebiyle disiplin süreci yapılır.

d) Karşılaşma isim listesinde Türkiye A Ulusal Futbol Grubunda oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az birinin kaleci olması mecburidir. Kulüpler tarafından bu kaidelere uygun kalecinin karşılaşma isim listesine yazılmaması halinde karşılaşma isim listesi 1 futbolcu eksik verilir; ayrıyeten ilgili kulüpler hakkında talimatlara karşıtlık sebebiyle disiplin süreci yapılır.

2022 – 2023 Döneminde;

a) Karşılaşma isim listesinde alanda karşılaşmaya devam eden takımda tıpkı anda en fazla 6 yabancı asıllı futbolcunun bulundurulması şartı ile karşılaşma isim listesine 10 yabancı asıllı futbolcu yazılabilir.

b) Birinci onbirde 15’inci yaş gününe denk gelen dönem ile 21’inci yaş gününe denk gelen dönemlerde kesintili yahut kesintisiz en az 2 dönem yahut 24 ay kulüpte yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş 2 futbolcunun bulundurulması mecburidir. Bulundurulmaması halinde ilgili kulüp hakkında hükmen yenilgi kararı verilir.

c) Karşılaşma isim listesinde üstte A Ekip Listesi başlıklı unsurun “c” ve/veya “d” bentlerinde belirtilen futbolculardan en az 3 futbolcunun bulundurulması mecburidir. Kulüpler tarafından bu kurallara uygun futbolcuların karşılaşma isim listesine yazılmaması halinde karşılaşma isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; ayrıyeten ilgili kulüpler hakkında talimatlara terslik sebebiyle disiplin süreci yapılır.

d) Karşılaşma isim listesinde Türkiye A Ulusal Futbol Ekibinde oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az birinin kaleci olması mecburidir. Kulüpler tarafından bu kurallara uygun kalecinin karşılaşma isim listesine yazılmaması halinde karşılaşma isim listesinin 1 futbolcu eksik verilir; ayrıyeten ilgili kulüpler hakkında talimatlara karşıtlık sebebiyle disiplin süreci yapılır.

ALT YAPI FONLARI

2020 – 2021 Döneminde Harika Lig’de, Türkiye A Ulusal Futbol Grubunda oynama uygunluğu olmayan futbolcu tescillerinden alınacak fon bedellerinin aşağıdaki halde tespitine, belirlenen fiyatların birinci transfer ve tescil devrinin bitimini müteakip 5 gün içerisinde kulüpler tarafından Federasyona ödenir.

İkinci transfer ve tescil devrinde; birinci transfer ve tescil periyodu sonundaki Türkiye A Ulusal Futbol Ekibinde oynama uygunluğu olmayan futbolcu sayısının artması halinde, artan oyuncu sayısı dikkate alınmak suretiyle, yatırılması gereken fon bedelleri ortasındaki farkın ikinci transfer ve tescil devrinin bitimini takip eden 5 gün içerisinde kulüp tarafından Federasyona ödenir; birinci transfer ve tescil devri sonunda Türkiye A Ulusal Futbol Kadrosunda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu sayısı artmayan kulüpler, kontenjan boşaltmak suretiyle yeni oyuncu transfer etmeleri halinde fon bedeli ödemezler.