NBA formalarının ardında yer alabilecek toplumsal bildiriler belirli oldu!

NBA ve NBPA, formaların ardındaki numaraların üzerinde görüntülenebilecek toplumsal adalet bildirileri konusunda bir muahedeye vardı.<br /> <br /> Oyuncular ...
NBA ve NBPA, formaların ardındaki numaraların üzerinde görüntülenebilecek toplumsal adalet bildirileri konusunda bir muahedeye vardı.

Oyuncular birinci ve ikinci bir seçime sahip olabilecekler, lakin istemiyorlarsa alanı toplumsal bir bildiri için kullanmak zorunda olmayacaklar.

NBA formalarının ardı için onaylanan ve önerilen toplumsal bildirilerin listesi şu halde:

Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir)

Say Their Names (İsimlerini Söyleyin)

Vote (Oy verin)

I Can’t Breathe (Nefes Alamıyorum)

Justice (Adalet)

Peace (Barış)

Equality (Eşitlik)

Freedom (Özgürlük)

Enough (Yeter)

Power to the People (İnsanlara Güç)

Justice Now (Şimdi Adalet)

Say Her Name (Adını söyleyin)

Sí Se Puede (Yes We Can – Evet Yapabiliriz)

Liberation (Kurtuluş)

See Us (Bizi Görün)

Hear Us (Bizi Duyun)

Respect Us (Bize Hürmet Duyun)

Love Us (Bizi Sevin)

Listen (Dinleyin)

Listen to Us (Bizi Dinleyin)

Stand Up (Ayağa Kalk)

Ally (Müffetik Olun)

Anti-Racist (Anti-Irkçı)

I Am A Man (Ben Bir İnsanım)

Speak Up (Yüksek Sesle Konuş)

How Many More (Daha Kaç Tane Olacak)

Group Economics (Grup Ekonomisi)

Education Islahat (Eğitim Reformu)

Mentor (Akıl Hocalığı Yapın).